Sunday, July 27, 2014

Packing my bags / Packar väskorna


Lately, there's been quite the heatwave here... In fact, warmer than where I'm going tonight!
Den senaste tiden har det verkligen varit en rejäl värmebölja här... Faktiskt varmare än dit jag reser i natt!


I've made travel journals with my photos as covers and mixed paper inside... And tried to stay cool.
Jag har tillverkat resedagböcker med mina bilder på omslaget och blandade blad... och så har jag försökt hålla mig cool.


I even bought a silly - but good! - little fan in the shape of a pistol!
Köpt en lite hemsk men bra fläkt i form av en pistol!


Choosing two pairs of sunglasses for my trip. See you soon, in Italy!
Väljer två par solglasögon. Ses snart, i Italien!


Tuesday, July 22, 2014

Photos from a christening / Fotografier från ett dop


These past two weeks I've done all sorts of photoshoots, ranging from vintage cars to several festivals, and I've also written an article about vintage car owners and done a couple of translation gigs. Last weekend, between music festivals (!), I had the pleasure of photographing a christening and family photos at a beautiful place called Berghamn, on the High Coast. The baby was in a very good mood and had two gorgeous parents. I thought it was really special that the mother played the flute at the ceremony. The black and white photo of the baby and the one of the mother are my favourites.

De senaste två veckorna har jag jobbat med alla möjliga fotograferingar, från att fota raggarbilar till flera festivaler, och jag har även hunnit med att intervjua raggare om deras känslor och skriva en artikel om det, jobbat med några översättningar och lite till. Förra helgen, mellan två festivaler (!), hade jag nöjet att fotografera ett dop på en jättevacker plats som heter Berghamn och ligger en bit längre upp längs Höga Kusten. Barnet var på gott humör och hade jättefina föräldrar. Jag tyckte det var väldigt speciellt att mamman spelade flöjt under själva dopet. Fotade både dop, porträtt och familjebilder. Det svartvita fotografiet på barnet och det med mamman som spelar flöjt blev mina favoriter. fotograf Maria-Thérèse Sommar
www.afiori.com

Sunday, July 13, 2014

A cupcake breakfast party / Ett frukostkalas med muffins


Today I was invited to a cupcake breakfast party at Lucia's
I dag var jag bjuden till Lucia på muffinsfrukostkalas


This is Lucia
Detta är Lucia


We forced her cat Murre to join when we moved to the third fika location of the day
Vi tvingade katten Murre att vara med när vi flyttade till det tredje fikastället för dagen


First we sat in the garden
Först satt vi i trädgården
Then inside the playhouse
Därefter i lekstugan


If it's cold you can also sit in the greenhouse
Om det är kallt kan man även sitta i ett växthus


Her dog Hippie loved me so much he had to go back inside
Hennes hund Hippie gillade mig så mycket att han var tvungen att gå in igen


Murre had a real coffee drinking period in his younger days, Lucia said, but nowadays he prefers grass.
Murre var en riktig kaffedrickare i sina yngre dagar, sa Lucia, men numera föredrar han gräs.

photos of me taken by Lucia

Tuesday, July 8, 2014

A beautiful mini garden / En vacker liten trädgård


I was recently hired to photograph flowers for a local B&B - now that kind of job is right up my alley! There was a small courtyard packed with flowers, and these are some of the photos I took.

Jag blev nyligen anlitad att fotografera blommor åt Villa Sedin Bed and Breakfast här i Härnösand - verkligen ett jobb som passar mig! Det finns en innergård där som är full av blommor. Här är några av mina bilder. 


To create the blur above, I took the photo through some of the other flowers.
För att göra denna mystiska bild ovan fotograferade jag genom andra blommor.Sunday, June 15, 2014

An experimental double exposure / Experimentporträtt
A double exposure self-portrait I took with my phone last night
Ett dubbelexponerat självporträtt som jag tog med min telefon i natt 

Wednesday, June 4, 2014

Summer dreams / Sommardrömmar


If you saw my butterfly photo two days ago you could probably guess it was really sunny and warm... In the evening, I went to a beach party with two friends (will blog about that later). Yesterday was also warm, but today it was as if summer came to a halt again. Cold and damp outside; I had to postpone a photoshoot until Friday, hoping for some sunshine.

Om ni såg mitt fjärilsfotografi i måndags kunde ni antagligen se att det var riktigt varmt och soligt... På kvällen var jag faktiskt på strandkalas också med två kompisar (kommer att blogga om anledningen till det senare). Igår var det också jättefint, men i dag var det som om sommaren tvärvände till något annat igen, kallt och fuktigt. Fick skjuta fram en fotografering till fredag då det förhoppningsvis blir bättre väder igen.


So... I started to daydream about places I want to travel to and visit again, or for the first time, and what I'd do if I won the lottery or something ;) Actually I did just win a bike in a huge Swedish lottery called the post code lottery, but I'm super prone to accidents so I'm hoping to sell it and, ahem, convert the money to plane tickets and a hotel room? I know someone who won at an online casino as well but I'm not sure I'd be that lucky...

Så... jag började dagdrömma om platser jag vill resa till, igen eller för första gången, och vad jag skulle göra om jag vann på lotteri eller något... Faktiskt vann jag helt nyligen en cykel i Postkodlotteriet, men jag är otroligt olycksbenägen så jag hoppas kunna sälja den och konvertera den till flygbiljetter och hotell i stället? Hör av er om ni är intresserade av en splitterny, vit cykel! Den ser bra ut, men inte för en som är såhär klantig. Känner också någon som vunnit på ett onlinecasino, JackpotCity, men jag vet inte om jag har den sortens tur...


But... Maybe a trip to Italy again, or Paris?
Men... Kanske en tur till Italien igen, eller Paris?


Perhaps combined with work? I promise I won't miss the plane this time... I almost promise. Even though it was the most fun thing I'd done in a while.
Kanske i kombination med jobb? Jag lovar att jag inte tänker missa planet denna gång... Jag lovar nästan, även om det var det bästa jag gjort på länge. ;)


Sunshine in Rome, my favourite city.
Solsken i Rom, min favoritstad.


A sunny beach, even though I get bored easily. We'll see what happens; first I have a couple of weddings and other photoshoots, some work for a magazine etc - lots of fun work. Keeping my fingers crossed this summer will be a real one, filled with sunshine, and not filled with daydreams of being someplace else.

En solig strand, fast jag blir för lätt uttråkad. Man får se. Först ska jag fotografera ett par bröllop och andra bokade jobb, fota en del åt en tidning m.m. - roliga jobb. Hoppas att denna sommar blir en riktig sommar med sol och alltihop, och inte fylld av dagdrömmar om att vara någon annanstans.